Letétkezelés

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény szerinti esetekben készpénz vagy értéktárgy letétbe helyezésére van lehetőség, amit irodám a letéti szerződésben foglalt feltételek szerint kezel.

Elektronikus aláírás

 Dr. Rákosi Ferenc  ügyvéd rendelkezik minősített elektronikus aláírással.

Jogügyletek fokozott biztonsága érdekében történő ellenőrzés

Dr. Rákosi Ferenc ügyvéd minősített elektronikus aláírása segítségével  jogosult az ügyfelek jogügyleteinek fokozott biztonsága érdekében a (JÜB) rendszeren keresztül az előtte bemutatott személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány a nyilvántartási adatokkal való egyezőségét és érvényességét a nyilvántartó hatóságoknál ellenőrizni.

Elektronikus cégeljárás

Dr. Rákosi Ferenc ügyvéd minősített elektronikus aláírása segítségével  jogosult az elektronikus cégeljárás során a gazdasági társaságok cégbíróság előtti ügyeinek elektronikus ügyintézésére (alapítás, módosítás).

Elektronikus fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem

Dr. Rákosi Ferenc ügyvéd minősített elektronikus aláírása segítségével  jogosult  a fizetési meghagyásos eljárás iránti kérelmek elektronikus úton történő benyújtására, és a képviseletében ellátott fizetési meghagyásos ügyek elektronikus úton történő archiválására, lekérdezésére.