Árak

       A megbízási díj két elemből tevődik össze:   az ügyvédi munkadíjból  és a  költségekből.

       Az ügyvéd munkadíja  nem foglalja magában a megbízás teljesítésével kapcsolatos költségeket .  Ezek a készkiadások olyan, az ügy ellátásával felmerülő ráfordítások, amely az ügyvéd munkája során esetlegesen merülnek fel, mint például  vidéki utazás költsége, eljárási illetékek, tolmács,  szakértő díja stb.

       Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét a felek minden esetben előre, egyedileg és együttesen határozzák meg. Konkrét árajánlat az adott ügy megismerését követően  adható.  Leendő ügyfeleimet előzetesenrészletesen és teljes körűen tájékoztatom az ügy ellátásáért igényelt ügyvédi munkadíj  és az előrelátható költségek pontos összegéről. 

       Az ügyvédi munkadíj eseti megbízás esetén az ügy természetétől függően  lehet:

Fix díjas   (pl.  cégügyekben)   

Százalékban meghatározott   (pl. ingatlan ügyek, kártérítési ügyek )

Óradíjas ( pl. jogi tanácsadás )

Egyedi díjas (pl. közigazgatási, szabálysértési ügyek )

Az első konzultáció  egyéb megbízás esetén ingyenes ,  amennyiben  kizárólag  jogi tanácsadás történik: 15.000,- Ft /  óra + ÁFA

Néhány konkrét példa:

- ingatlan  adásvételi  szerződés  szerkesztése ,  ellenjegyzése,  földhivatali   ügyintézés:   az    ingatlan értékének  0,5 %- a + ÁFA, minimum 50 e ft 

- ingatlan bérleti szerződés szerkesztése, ellenjegyzése : egyhavi bérleti díj + ÁFA, min. 50 e ft

- cégalapítás  egyszerüsített cégeljárásban   Bt:  20.000- ft  Kft:  40.000-ft  Zrt: 100.000-ft    + ÁFA

- cégalapítás díja hagyományos eljárásban   Bt:  35.000- ft  Kft:  50.000 -ft   Zrt: 150.000 -ft + ÁFA

- cégmódosítás / munkától függően /  20.000,- ft - 100.000 -ft   + ÁFA

- keresetlevél készítése: / az ügy bonyolultságától függően/   30.000, ft - 100.000- Ft  + ÁFA

- tárgyaláson való részvétel: 20.000,- Ft +ÁFA / tárgyalás ;  egész napos tárgyalás esetén 50.000 + ÁFA

 
       Az ügyvédi  megbízás az ajánlott munkadíj ügyfél általi elfogadásával jön létre, mely megállapodást még az ügy intézésének megkezdése előtt írásba foglaljuk.  Az ügyvédi munkadíj két részletben fizetendő:  fele és a költségek  az ügyvédi meghatalmazás aláírásával egyidőben;  a fennmaradó rész megállapodás szerint esedékes.