Szakterületek

Közigazgatási jog:

     Hatósági ügyekben képviselet,  jogi tanácsadás, perbeli képviselet

Társadalm szervezetek ügyei:

    Alapítványok, egyesületek alapítása, eljárás változásbejegyzési ügyekben

Ingatlanjog

    Adásvételi-, bérleti-, földhasználati-, földbérleti szerződések készítése, ellenjegyzése

    Társasházak alapító okiratának és szervezet működési szabályzatának elkészítése, módosítása

     Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos engedély beszerzése

     Ingatlanok tulajdonjogához, használati viszonyaihoz kapcsolódó peres ügyek

Munkajog:

    Munkaszerződések,  egyéb foglalkozási jogviszonyok  készítése, módosítása, véleményezése

    Munkáltatói és munkavállalói intézkedések előkészítése, véleményezése

    Munkaügyi szabályzatok kidolgozása, véleményezése

    Képviselet munkaügyi jogvitákban  ( felmondás miatti perek, egyéb munkaügyi per, munkaügyi egyeztetés.)

Cégügyek:

     Cégalapítás  (minden cégforma esetén társasági szerződések, alapító okiratok és alapszabályok készítése )

     Cégjogi változások ( módosulások, társaságok átalakulása )

     Társasági részesedés vétele és eladása ( üzletrész- és részvény átruházási tranzakciók ). Végelszámolás.

     Céges jogviták   ( peren kívüli egyezségek,  perbeli képviselet )